Ниво LITTLE KIDS 1 - за деца от 5 до 6,5 години

Ниво LITTLE KIDS 1 е за деца от 5 до 6,5 годишна възраст. Програмата за обучение помага на децата да придобият умения за учене на чужд език, да се запознаят и използват ключови езикови изрази за общуване, а всичко това става докато се забавляват и играят. Подхода при обучението със системата Super Safari дава възможност на децата да започнат своето пътешествие в света на английския език с ентусиазъм и увереност.

Героите Поли, Лео, Майк и Джина водят малките ученици на забавни приключения и им откриват увлекателния свят, който ги заобикаля, удоволствието от съвместните игри, важността от споделянето и други социални ценности.

Задачите, които включват движение са предназначени да използват двигателната и пространствената памет за усвояване на знанието. Super Safari разполага с широка гама от подобни игри, защото децата са пълни с енергия, която може да бъде използвана за учене чрез игра и движение. Канализирането на тази енергия помага на децата да са по-концентрирани по време на по-тихите моменти от урока.

Песните и римушките включени в програмата събуждат детската музикалност. Те насърчават фокусирането върху звученето и мелодиката на езика и развиват уменията за слушане и говорене на английски. Учебната система предлага още разнообразни пълноцветни истории, задачи по изобразително изкуство и ръчен труд.

Посредством включените книжки Potato Pals, детето ще се научи да възприема езика като цяло, а не като отделни думи и ще може да разказва за ежедневието и преживяванията си с цели изречения.

 • Учебната година е от месец октомври до месец май.
 • Програмата на обучение включва 60 занятия = 75 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично, с продължителност от 50 минути.

Какви знания ще придобие детето?

 • Да заучи и използва конкретни думи и изречения, свързани с неговото ежедневие.
 • Да развие уменията си за слушане с разбиране и говорене на английски език.
 • Да се запознае с азбуката и да умее да назовава думи със съответните фонетични звуци.
 • Ще събуди детската музикалност и ритмичност.
 • Ще насърчи концентрацията, мисленето, двигателната активност и възприятията.
 • Речникова тематика: предмети в класната стая и ученическата чанта; части на тялото; моята стая; животни в джунглата; плодове и зеленчуци; моят град; професии; времето; на село; в училище; в парка.

Учебни пособия, по които ще се работи през годината?

 • Учебна система Super Safari 2 – учебник и учебна тетрадка.
 • Комплект от 6 книжки и тетрадка Potato Pals, които включват интересни истории за 6 картофчета-приятели, които разказват за своето ежедневие у дома, в училище и в парка. /по желание/

И още:

 • LET’S CELEBRATE: ежемесечни занятия, в които се отбелязват значими празници на англоговорящите страни.
 • SINGING TIME: всеки месец, в зависимост от тематиката в учебния материал, ще бъдат заучавани различни песни на английски език, с които децата ще обогатяват знанията си, а слушайки ги и изпълнявайки ги и у дома, ще затвърждават наученото в клас.
 • OPEN LESSONS: в края на всеки срок децата представят пред родители и гости наученото през изминалия период.
 • FEEDBACK: непрекъсната комуникация с родителя; изпращане на информация за взетия материал и домашни задания, на мейл на родителя; организиране на индивидуални срещи; открити уроци; изготвяне на срочни доклади.
Сподели