Ниво LITTLE KIDS 2 - за деца от 6 до 7 години /предучилищна група/

Програмата на ниво LITTLE KIDS 2 е за деца от 6 до 7 години - в предучилищна възраст. Учебната система е разработена по начин, изграждащ у децата естествена любов към езика, умения за слушане с разбиране на английски език, както и плавна подготовка към четене и писане.

Чрез множество забавни игри и изживяване на положителни емоции с героите от системата Super Safari, децата добиват увереност в общуването и желание за комуникация по време на първото им пътешествие в света на английския език.

Учебната система спомага за развиване на концентрацията, паметта, мисленето, двигателния апарат и възприятията, както и креативността на децата. Познатите герои Поли, Лео, Майк и Джина водят малките ученици на забавни приключения и им откриват увлекателния свят, който ги заобикаля, удоволствието от съвместните игри, важността от споделянето и взаимопомощта, търпението и други социални ценности.

Програмата развива езиковата интелигентност – детския усет към езика и тяхната възможност да изразяват своята индивидуалност и да се стрмят към постигането на цели. Игрите, песните, приказките и проектите в Super Safari са винаги с учебна цел, независимо дали се представя нова лексика, упражнява се наученото или се използва езика за решаване на проблем или разиграване на ситуация от живота. Много от задачите в учебната тетрадка спомагат за логическото и математическо мислене. Децата в тази възрат са любопитни и могат да приложат тези умения в изучаването на английския език.

Писането
Всяко дете притежава природен ентусиазъм да се опитва да пише преди да може да го прави - драскайки или чертаейки линии. Тази природна дарба може да се използва максимално и да му се помогне да развие ранна писмена грамотност. През тази година децата ще научат как се “казват” буквите от азбуката и кои са техните звуци.

Четенето
Децата се научават да “прочитат” често срещаните и повтаряни думи и дори цели изречения, но при тях четенето по-скоро прилича на разпознаване на картинки, отколкото на разбирането, че думата е съставена от различни букви.

Слушане с разбиране
Децата могат да разбират не само отделни думи, но и цели изречения и текстове. Могат да проследят развитието на цяла история по картинки.

Говоренето
Едно от основните неща, с което се свързва езиковата грамотност е умението да се изразяваш на съответния език. Малките ученици на LINGO LANDS развиват умението да говорят и се научават да разказват свободно за своето ежедневие и любими дейности.

 • Учебната година е от месец октомври до месец май.
 • Програмата на обучение включва 60 занятия = 90 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично, с продължителност от 60 минути.

Какви знания ще придобие детето?

 • Да заучи и използва конкретни думи и изречения, свързани с неговото ежедневие.
 • Да развие уменията си за слушане с разбиране и говорене на английски език.
 • Да се запознае с азбуката и да умее да назовава думи със съответните фонетични звуци.
 • Ще събуди детската музикалност и ритмичност.
 • Ще насърчи концентрацията, мисленето, двигателната активност и възприятията.
 • Речникова тематика: предмети в класната стая и ученическата чанта; моето семейство; части на лицето; моите играчки; мебели; животни във фермата; храни, които обичам; превозни средства; дрехи.

Учебни пособия, по които ще се работи през годината?

 • Учебна система Super Safari 3 – учебник и учебна тетрадка.
 • ABC помагало, което ще улесни децата при овладяването на английската азбука чрез въвеждащи забавни задачи и нови думи, мотивиращи децата да работят с помагалото. Поставя се специален акцент върху правилното изписване на буквите.
 • Като допълнителен материал ще се чете и адаптираната книжка “The Enormous Turnip”/“The Little Red Hen”. Всяко дете ще има екземпляр от книгата, която ще се чете и работи в клас, както и за домашна работа. Ще се взимат и упражняват новите думи, ще се правят кратки диалози и обсъждания на прочетеното.

И още:

 • LET’S CELEBRATE: ежемесечни занятия, в които се отбелязват значими празници на англоговорящите страни.
 • SINGING TIME: всеки месец, в зависимост от тематиката в учебния материал, ще бъдат заучавани различни песни на английски език, с които децата ще обогатяват знанията си, а слушайки ги и изпълнявайки ги и у дома, ще затвърждават наученото в клас.
 • OPEN LESSONS: в края на всеки срок децата представят пред родители и гости наученото през изминалия период.
 • FEEDBACK: непрекъсната комуникация с родителя; изпращане на информация за взетия материал и домашни задания, на мейл на родителя; организиране на индивидуални срещи; открити уроци; изготвяне на срочни доклади.
Сподели