Ниво FOUNDERS - за ученици на 7-8 години

Програмата на ниво FOUNDERS е предназначена за ученици на 7 годишна възраст, които са изучавали английски език преди, както и за деца на 8 годишна възраст, които не са учили английски до момента. Чрез множество забавни игри и изживяване на положителни емоции с героите от учебната система Super Minds, децата изграждат естествена любов към езика, увереност в общуването и желание за комуникация по време на продължаващото им пътешествие в света на английския език.

Програмата обхваща всички аспекти на обучението, развивайки у децата концентрацията, паметта, мисленето, възприятията, както и креативността им. Всяко едно от четирите деца от учебната система – Уиспър, Тъндър, Мисти и Флаш, притежава някакви свръхсили, което ги прави интересни за учениците.

Учебната система е лесна за работа и богата на интерактивни и мултимедийни компоненти, така че да отговори на нуждите на съвременната класна стая. Тя е базирана на вярването, че децата не са само изучаващи езика, а откриватели във всеки един аспект на обучението.

 • Учебната година е от месец октомври до месец май.
 • Програмата на обучение включва 60 занятия = 105 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично, с продължителност от 70 минути.

Какви знания ще придобие ученика?

 • Чрез създаването на устойчива основа, разширяване на езиковите знания, подхранване на въображението и формиране на ценностна система, програмата насърчава учениците да се стараят да стават все по-умни, в най-широкия смисъл на това понятие.
 • Цялата учебна система е фокусирана върху активното развиване на мисловния процес при учениците.
 • Учебният материал, взет в предходните нива се затвърждава, представен под различна форма и в това ниво, развивайки четирите основни умения – слушане, говорене, четене и писане.
 • Прилагат се много игри и други занимания по двойки или групи, с цел усъвършенстване на паметта и умението за концентрация.
 • Речникова тематика: приятели; в училище; да играем; домашни любимци; време за обяд; свободно време; старата къща; облекло; робот; на плажа.Да заучи и използва конкретни думи и изречения, свързани с неговото ежедневие.

Учебни пособия, по които ще се работи през годината?

 • Започва се с “ABC” помагало, което ще улесни децата при овладяването на английската азбука чрез въвеждащи забавни задачи и нови думи, мотивиращи децата да работят с помагалото. Поставя се специален акцент върху правилното изписване на буквите.
 • Продължава се по системата Super Minds 1 – учебник и учебна тетрадка.
 • По време на учебната година като допълнителен материал ще се вземат и две книги – “Three Billy-Goats” и “Rumplestiltskin”. Всяко дете ще има екземпляр от книгите, като те ще се четат в клас, както и за домашна работа, ще се взимат и упражняват новите думи, ще се правят кратки диалози и обсъждания на прочетеното. В края на всеки срок, децата ще пишат есе върху прочетената книга, а най-добре справилите се ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.

И още:

 • LET’S CELEBRATE: ежемесечни занятия, в които се отбелязват значими празници на англоговорящите страни.
 • CREATIVE WRITINGS: писане на есе в час по тема, която учениците са покрили предватително като част от писмената подготовка към всеки урок, а най-добре справилите се, ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.
 • GUIDING LESSONS: всяко дете има възможност да посети 8 безплатни допълнителни урока по време на учебната година. Те са полезни в случаите, когато детето е отсъствало от занятие или има нужда от допълнителна работа по учебния материал.
 • FEEDBACK: непрекъсната комуникация с родителя; изпращане на информация за взетия материал и домашни задания, на мейл на родителя; организиране на индивидуални срещи; открити уроци; изготвяне на срочни доклади.
Сподели