Ниво MOVERS - за ученици на 9-10 години

Програмата Movers е за ученици на 9 - 10 годишна възраст, които са изучавали английски език преди. Нивото Movers e средното детско ниво за владеене на английски език според класификацията на университета Кеймбридж и отговаря на ниво А1 от Общата езикова рамка на ЕС.

Нивото Movers е за ученици в III-ти и IV-ти клас, които владеят основни граматически правила и са натрупали основен речников запас. Програмата развива паралелно всички езикови умения – слушане с разбиране, четене, писане и говорене. Темите са подбрани в съответствие с интересите на учениците и им предлага възможност да споделят своя опит, предпочитания и умения.

Учебната система Super Minds 3 започва в замък, където учениците се срещат с откривателите Бен и Люси, и се присъединяват към тяхното вълнуващо търсене на съкровище, следвайки знаците по пътя. Системата провокира въображението и творчеството на учениците, чрез ролеви игри, дискусии и писмени упражнения да се задълбочат в смисъла на историите, и общувайки да проявяват постоянство, грижа за природата и взаимопомощ.

Програмата се състои от 9 урока, всеки от които по 12 страници. След всеки урок учениците правят подробен преговор и проверка на наученото до момента. Основните компоненти на всеки урок са следните:

 • уводна част, която представя основната тема на урока и чрез 3D презентация насочва учениците към съответната лексика и граматика;
 • игра, с цел упражнение на представената нова лексика;
 • два граматични раздела с разнообразни задачи и упражнения, насочени към използването на новия речников запас и граматични правила;
 • забавна песен, с включена конкретна задача по време на слушането;
 • история за Откривателите, представяща във всеки урок различни теми за дискусия в клас и насочваща вниманието към специфичната фонетика на звуците;
 • аспекти, насърчаващи учениците да споделят писмено или устно свои преживявания и впечатления, свързани с темата на урока;
 • секция Think!, включваща упражнения, развиващи мисловния диапазон;
 • два образователни раздела, които комбинират допълнително четене на забавни истории, обогатяващи общата култура на учениците, както и упражнения за слушане с разбиране, говорене и писане;
 • след всеки раздел, учениците ще подготвят “творческо есе” по дискутираната тема, а в края на срока ще показват своите писмени умения в клас.

Системата за обучение залага на модерен подход към учениците, предлагайки им изключително забавни теми и предизвикателни задачи, които поддържат интереса им и ги стимулират да учат.

 • Учебната година е от месец октомври до месец май.
 • Програмата на обучение включва 60 занятия = 135 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично, с продължителност от 90 минути.

Какви знания ще придобие ученика?

 • Учебната система е фокусирана върху активното развиване на мисловния процес при учениците и разширяването на общата им култура в областта на изкуството, компютърните технологии, екологията, биологията и географията.
 • Материалът, взет през учебната година развива паралелно четирите основни умения – слушане, говорене, четене и писане.
 • Игри и други занимания по двойки или групи, които се прилагат с цел усъвършенстване на паметта и умението за концентрация.
 • Речникова тематика: музикални инструменти, хранителни вериги и местообитания, околна среда, географски посоки и държави, морски обитатели, училищни предмети, компютърни термини, забавления и развлечение, разказване на истории, и др.
 • Граматични конструкции: преговор на сегашно просто време; конструкцията “има”; наречия за време и място; минало просто време с правилни и неправилни глаголи; сравнителна и превъзходна степен на прилагателните; изразяване на близко бъдеще.
 • Писмени умения: чрез 9 творчески есета, които ще напишат през годината.

Учебни пособия, по които ще се работи през годината?

 • Super Minds 3 – учебник и учебна тетрадка.
 • По време на учебната година като допълнителен материал ще се четат и две книги – “Aladdin” и “Rapunzel”. Всяко дете ще има екземпляр от книгите, като те ще се четат в клас, както и за домашна работа, ще се взимат и упражняват новите думи, ще се правят кратки диалози и обсъждания на прочетеното. В края на всеки срок, децата ще пишат есе върху прочетената книга, а най-добре справилите се ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.

И още:

 • LET’S CELEBRATE: ежемесечни занятия, в които се отбелязват значими празници на англоговорящите страни.
 • CREATIVE WRITINGS: писане на есе в час по тема, която учениците са покрили предватително като част от писмената подготовка към всеки урок, а най-добре справилите се, ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.
 • GUIDING LESSONS: всяко дете има възможност да посети 8 безплатни допълнителни урока по време на учебната година. Те са полезни в случаите, когато детето е отсъствало от занятие или има нужда от допълнителна работа по учебния материал.
 • FEEDBACK: непрекъсната комуникация с родителя; изпращане на информация за взетия материал и домашни задания, на мейл на родителя; организиране на индивидуални срещи; открити уроци; изготвяне на срочни доклади.
Сподели