Ниво MOVERS UP - за ученици на 11-12 години

Ниво MOVERS UP е за ученици на 11 - 12 годишна възраст, които са изучавали английски език преди. Нивото Movers UP отговаря на ниво А1 от Общата езикова рамка на ЕС.

Нивото Movers UP е за ученици в IV-ти и V-ти клас, които владеят основни граматически правила и са натрупали основен речников запас. Програмата развива паралелно всички езикови умения – слушане с разбиране, четене, писане и говорене. Темите са подбрани в съответствие с интересите на учениците и им предлага възможност да споделят своя опит, предпочитания и умения.

Системата за обучение залага на модерен подход към учениците, предлагайки им изключително забавни теми и предизвикателни задачи, които поддържат интереса им и ги стимулират да учат.

 • Учебната година е от месец октомври до месец май.
 • Програмата на обучение включва 60 занятия = 135 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично, с продължителност от 90 минути.

Какви знания ще придобие ученика?

 • Учебната система е фокусирана върху активното развиване на мисловния процес при учениците и разширяването на общата им култура в областта на изкуството, компютърните технологии, екологията, биологията и географията.
 • Материалът, взет през учебната година развива паралелно четирите основни умения – слушане, говорене, четене и писане.
 • Игри и други занимания по двойки или групи, които се прилагат с цел усъвършенстване на паметта и умението за концентрация.
 • Речникова тематика: В музея, Светът около нас, Опасност!, Два билета за връщане, Полиция!, Митични същества, Репетиция на оркестъра, В планетариума, На къмпинг и др.
 • Граматични конструкции: преговор на сегашно просто време; конструкцията “има”; наречия за време и място; минало просто време с правилни и неправилни глаголи; сравнителна и превъзходна степен на прилагателните; притежателни местоимения; изразяване на близко бъдеще и бъдеще просто време.
 • Писмени умения: чрез 9 творчески есета, които ще напишат през годината.

Учебни пособия, по които ще се работи през годината?

 • Super Minds 4 – учебник и учебна тетрадка.
 • По време на учебната година като допълнителен материал ще се четат и две книги – “Sleeping Beauty” и “Don Quixote Adventures of a Spanish Knight”. Всяко дете ще има екземпляр от книгите, като те ще се четат в клас, както и за домашна работа, ще се взимат и упражняват новите думи, ще се правят кратки диалози и обсъждания на прочетеното. В края на всеки срок, децата ще пишат есе върху прочетената книга, а най-добре справилите се ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.

И още:

 • LET’S CELEBRATE: ежемесечни занятия, в които се отбелязват значими празници на англоговорящите страни.
 • CREATIVE WRITINGS: писане на есе в час по тема, която учениците са покрили предватително като част от писмената подготовка към всеки урок, а най-добре справилите се, ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.
 • GUIDING LESSONS: всяко дете има възможност да посети 8 безплатни допълнителни урока по време на учебната година. Те са полезни в случаите, когато детето е отсъствало от занятие или има нужда от допълнителна работа по учебния материал.
 • FEEDBACK: непрекъсната комуникация с родителя; изпращане на информация за взетия материал и домашни задания, на мейл на родителя; организиране на индивидуални срещи; открити уроци; изготвяне на срочни доклади.
Сподели