Ниво STARTERS - за ученици на 8-9 години

Програмата STARTERS е за ученици на 8 - 9 годишна възраст, които са изучавали английски език преди. Чрез множество забавни игри и изживяване на положителни емоции с героите от учебната система Super Minds, децата изграждат естествена любов към езика, увереност в общуването и желание за комуникация по време на продължаващото им пътешествие в света на английския език.

Програмата обхваща всички аспекти на обучението, развивайки у децата концентрацията, паметта, мисленето, възприятията, както и креативността им. Всяко едно от четирите деца от учебната система – Уиспър, Тъндър, Мисти и Флаш, притежава някакви свръхсили, което ги прави интересни за учениците. Уиспър говори с животни, Мисти може да става невидима, Тъндър е много силен, а Флаш тича изключително бързо.

Системата се състои от 9 урока, всеки от които по 12 стр. и завършва с преговор.

Основните компоненти са следните:

 • материали, от които децата да изработват произведения за празниците и други извънучебни дейности;
 • запомняща се песничка, която подпомага децата при запаметяване на новите думи;
 • два граматични урока с различно представяне и упражнения, насърчаващи правилния начин на изразяване;
 • история, включваща героите от поредицата, които представят различна общочовешка ценност във всеки урок. Историята след това се обсъжда в клас. На децата се дава задача да я преразкажат накратко, използвайки речниковия запас, който вече имат, както и новите думи, взети в урока;
 • упражнения, които развиват мисловния процес;
 • урок-преговор, който включва игра върху определена тема, проект или викторина.

Учебната система е лесна за работа и богата на интерактивни и мултимедийни компоненти, така че да отговори на нуждите на съвременната класна стая. Тя е базирана на вярването, че децата не са само изучаващи езика, а откриватели във всеки един аспект на обучението.

Историите, които преживяват заедно им дават ценни уроци за света, който ги заобикаля, удоволствието от съвместните игри, важността от споделянето и други социални ценности.

 • Учебната година е от месец октомври до месец май.
 • Програмата на обучение включва 60 занятия = 135 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично, с продължителност от 90 минути.

Какви знания ще придобие ученика?

 • Цялата учебна система е фокусирана върху активното развиване на мисловния процес при учениците, разширяване на езиковите знания, подхранване на въображението и формиране на ценностна система.
 • Целият материал, взет в предходните нива се затвърждава, представен под различна форма и в това ниво, развивайки четирите основни умения – слушане, говорене, четене и писане.
 • Игри и други занимания по двойки или групи, които се прилагат с цел усъвършенстване на паметта и умението за концентрация.
 • Развитие на мисленето в следните насоки: логическо и математическо, избиране и класификация, сравняване и подреждане.
 • Речникова тематика: отново в клас, моят ден, зоопаркът, къде живеем, пазарът, моята стая, хора, пътешествия, спортен клуб, планове за ваканцията
 • Граматични правила: конструкцията “има”; следване на инструкции; часовник; неща, който харесвам / не харесвам; сегашно просто и сегашно продължително време; наречия за време.

Учебни пособия, по които ще се работи през годината?

 • Продължава се по системата Super Minds 2 – учебник и учебна тетрадка.
 • По време на учебната година като допълнителен материал ще се вземат и две книги – “The Town Mouse and the Country Mouse” и “Gingerbread Man”. Всяко дете ще има екземпляр от книгите, като те ще се четат в клас, както и за домашна работа, ще се взимат и упражняват новите думи, ще се правят кратки диалози и обсъждания на прочетеното. В края на всеки срок, децата ще пишат есе върху прочетената книга, а най-добре справилите се ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.

И още:

 • LET’S CELEBRATE: ежемесечни занятия, в които се отбелязват значими празници на англоговорящите страни.
 • CREATIVE WRITINGS: писане на есе в час по тема, която учениците са покрили предватително като част от писмената подготовка към всеки урок, а най-добре справилите се, ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.
 • GUIDING LESSONS: всяко дете има възможност да посети 8 безплатни допълнителни урока по време на учебната година. Те са полезни в случаите, когато детето е отсъствало от занятие или има нужда от допълнителна работа по учебния материал.
 • FEEDBACK: непрекъсната комуникация с родителя; изпращане на информация за взетия материал и домашни задания, на мейл на родителя; организиране на индивидуални срещи; открити уроци; изготвяне на срочни доклади.
Сподели