Ниво FLYERS UP - за ученици на 13-14 години

Ниво FLYERS UP е за ученици на 13 - 14 годишна възраст, които са навлязли с добра основа в английския език. Нивото FLYERS UP отговаря на ниво B1 (Pre-Intermediate) от Общата езикова рамка на ЕС. Това ниво е подходящо за ученици в VI-ти и VII-ми клас, които владеят основни граматически правила и са натрупали доста богат речников запас.

Системата Eyes Open се състои от четири нива, като нивото FLYERS UP покрива третата й част. Учебниците от системата Eyes Open са разработени съвместно с научно-популярния канал Discovery и предлагат едно истинско пътешествие из планетата ни, благодарение на текстовете и филмите към нея.
Програмата развива паралелно всички езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Темите са подбрани в съответствие с интересите на учениците и им предлага възможност да споделят своя опит, интереси и умения. Системата се състои от 8 раздела, всеки от които по 10 страници. След всеки два урока учениците правят подробен преговор на наученото до момента, с фокус върху новите думи и изрази, както и върху активните езикови умения – говорене и писане.

Основните компоненти на всеки урок са следните:

 • уводна част, която представя основната тема на урока и насочва учениците към съответната лексика и граматика, а секцията “Let’s think” ги насърчава да използват въображението си;
 • секция лексика и четене, където учениците се запознават с вълнуващи и вдъхновяващи истории от целия свят;
 • секция слушане, чрез която паралелно с новата лексика се въвежда и определена граматична категория, представени в реални ситуации, близки до ежедневието на учениците;
 • секция Your Turn, която насърчава учениците да споделят писмено или устно свои преживявания и впечатления, свързани с темата на урока;
 • секция Discover Culture, наблягаща на културните особености на различните народи;
 • 4 видеа и мултимедия, разработени заедно с Discovery Education, представящи различни аспекти на съответната тема;
 • секция Say it right!, в която се обръща внимание на правилното произношение, както на отделни звуци, така и на цели думи;
 • образователна секция, разработена по световнопризнатата CLIL (content and language integrated learning) система, която комбинира езиковото обучение с естествени науки, математика, компютърни технологии и изкуства, с цел не само да подобри езиковите умения, а и да разшири общата култура на учениците;
 • секция писане, която поставя на учениците писмена задача към всеки урок, в която на практика те упражняват наученото до момента;
 • преговорна част след всеки два урока за затвърждаване на материала.

Системата за обучение залага на модерен подход към учениците, предлагайки им изключително забавни теми и предизвикателни задачи, които поддържат интереса им и ги стимулират да учат.

 • Учебната година е от месец октомври до месец май.
 • Програмата на обучение включва 60 занятия = 142 учебни часа, като посещенията са 2 пъти седмично, с продължителност от 95 минути.

Какви знания ще придобие ученика?

 • Учебната система е фокусирана върху активното развиване на мисловния процес при учениците и разширяването на общата им култура в областта на математиката, историята, изкуството, компютърните технологии, екологията, биологията и географията.
 • Материалът, взет през учебната година развива паралелно четирите основни умения – слушане, говорене, четене и писане.
 • Игри и други занимания по двойки или групи, които се прилагат с цел усъвършенстване на паметта и умението за концентрация.
 • Писмени умения: писане на 4 вида имейл, описание на човек/предмет/дом, история/кратък разказ, есе.

Учебни пособия, по които ще се работи през годината?

 • Eyes Open 3 – учебник и учебна тетрадка.
 • По време на учебната година като допълнителен материал ще се четат и две книги – “Jemma’s Jungle Adventure” и “The Drive to Dubai”. Всеки ученик ще има екземпляр от книгите, като те ще се четат в клас, както и за домашна работа, ще се взимат и упражняват новите думи, ще се правят кратки диалози и обсъждания на прочетеното. В края на всеки срок, учениците ще пишат есе върху прочетената книга, а най-добре справилите се ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.

И още:

 • LET’S CELEBRATE: ежемесечни занятия, в които се отбелязват значими празници на англоговорящите страни.
 • CREATIVE WRITINGS: писане на есе в час по тема, която учениците са покрили предватително като част от писмената подготовка към всеки урок, а най-добре справилите се, ще имат възможност да участват в конкурс за стипендия LINGO LANDS.
 • GUIDING LESSONS: всяко дете има възможност да посети 8 безплатни допълнителни урока по време на учебната година. Те са полезни в случаите, когато детето е отсъствало от занятие или има нужда от допълнителна работа по учебния материал.
 • FEEDBACK: непрекъсната комуникация с родителя; изпращане на информация за взетия материал и домашни задания, на мейл на родителя; организиране на индивидуални срещи; открити уроци; изготвяне на срочни доклади.
Сподели